ŚWIETLICA PSP5 w Opolu

KADRA

 

Opiekę wychowawczo - dydaktyczną sprawują następujący nauczyciele:

 

 

 1. p. Małgorzata Malcharczyk (KIEROWNIK ŚWIETLICY),
 2. p. Olga Siwiaszczyk , 
 3. p. Dominika Mazur, 
 4. p. Anna Drabiec,
 5. p. Natalia Nowosielska, 
 6. p. Katarzyna Janusz-Chmielewska,
 7. p. Eliza Kozyra,
 8. p Gabriela Lakota - Rawska,
 9. p. Małgorzata Zachariasz,
 10. p. Beata Staś,
 11. p. Marzena Wrońska,
 12. p. Magdalena Pytlik,
 13. p. Helena Piaskowska.