ŚWIETLICA PSP5 w Opolu

KADRA

 

Opiekę wychowawczo - dydaktyczną sprawują następujący nauczyciele: 

KIEROWNIK ŚWIETLICY: mgr Małgorzata Malcharczyk

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
 1. mgr Eliza Kozyra,
 2. mgr Magdalena Józwa,
 3. mgr Iga Wedler,
 4. mgr Anna Gruca,
 5. mgr Daria Włodarczyk - Chrószcz,
 6. mgr Jadwiga Sowińska,
 7. mgr Olga Siwiaszczyk , 
 8. mgr Dominika Mazur, 
 9. mgr Anna Drabiec,
 10. mgr Gabriela Lakota - Rawska,
 11. mgr Magdalena Pytlik,
 12. mgr Helena Piaskowska
 13. mgr Aleksandra Szubrycht